Nghe lời bác sĩ tránh thai kiểu mới, mẹ "sống khổ sống sở" suốt 10 năm, chồng bỏ, việc mất

Nghe lời bác sĩ tránh thai kiểu mới, mẹ "sống khổ sống sở" suốt 10 năm, chồng bỏ, việc mất

Để loại bỏ hoàn toàn thiết bị này ra khỏi cơ thể, bà mẹ này đành chấp nhận cắt bỏ tử cung.

Click xem chi tiết: Nghe lời bác sĩ tránh thai kiểu mới, mẹ "sống khổ sống sở" suốt 10 năm, chồng bỏ, việc mất